HomeWebshopInfoContactMijn accountTastingnotes
Scroll down for English and French text

Beste toekomstige Alvinne Fellow,                                                                       

Met veel enthousiasme brengen we u op de hoogte van de lancering van een uniek en bijzonder concept. De bedoeling is om onze trouwe fans de gelegenheid te geven om als eerste bieren met een gelimiteerde oplage (max 400 l) te bekomen. Momenteel zijn sommige van deze bieren al na een paar uren uitverkocht, zonder dat u ook maar een kans kreeg om enkele flesjes te bemachtigen.

Zoals u wellicht weet worden van sommige heel exclusieve bieren maar een paar honderd flesjes gebotteld. Enkele voorbeelden waarom de oplages zo beperkt zijn: 

-       Enkele van de ingrediënten kunnen bijzonder zeldzaam zijn (bv Schaarbeekse Krieken)
-       De productiemethode kan heel arbeidsintensief zijn (bv zelf plukken van fruit, bloesems)
-       Het kan een proefproject betreffen 
-       Er wordt misschien een moeilijk te verkrijgen houten vat gebruikt 
-       Enz  

Een eenvoudig en helder concept:   

U betaalt eenmalig €100 (excl. transportkosten). In februari-maart 2019 ontvangt u 3 liter  van onze speciale exclusieve bieren. Dit zullen 9 verschillende bieren (33 cl) zijn. Het wordt aanvankelijk een verrassing welke bieren precies gestuurd worden, al maken we beetje bij beetje bekend welke de fellowshipbieren zullen zijn.  Het “fellowship” bier is in de eerste plaats voor Fellowship members. Eventuele overige hoeveelheden van bier zullen enkel in ‘De Proefloft’ (de bar in onze brouwerij) verkocht of genuttigd worden, nadat alle leden bevoorraad zijn.

Het is toegelaten om meerdere fellowships aan te kopen.

Informatie over afhaling of verzending vindt u bij "shippingcost"

Wacht niet te lang om in te schrijven als u interesse heeft. Het aantal plaatsen is beperkt!  Fellows die in 2018 intekenden zullen het daaropvolgend jaar voorkooprecht hebben indien dit in de toekomst herhaald wordt. Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft! op glenn@alvinne.be

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear Future Alvinne Fellow,

We are delighted to inform you about the launch of a unique and extraordinary concept. The purpose is to give our core fans the priority to get hands on our limited beers (max 400 l). Regarding the current situation, some of these beers sell out in only a few hours, with most people not even having the opportunity to get their hands on any bottles.

As you possibly know, only a few hundred bottles of these very exclusive beers are produced. Some examples of why our production is so limited:    

⁃                Some of the ingredients are very rare (e.g. Schaarbeekse Krieken, ...)
⁃                The production method can be very labor-intense (e.g. foraging fruit and blossoms, ...)
⁃                The batch can be a sample/prototype 
⁃                The used barrel might be difficult to obtain 
⁃                …          

A simple and clear concept:   

You pay the amount of €100  once (excluding transport costs). In February-March 2019, you will receive 3 liters  of our special exclusive beers. This will be 9 different beers of can 33cl. The beers will be a surprise at first, although we will give more info on them as time goes by. The ‘’fellowship’’ beer is in the first place exclusivly for Fellowship members. Possible leftovers can be served or sold in ‘The Proefloft’ (the bar in our brewery) after that every member has received their beer. 

It is allowed to buy multiple fellowships.

Info on collect and shipping can be found at "shippingcost"

Don’t wait any longer to sign up if you are interested in our project since the membership is very limited! Fellows who signed in for this year will have priority in being a fellow again in the future if this project is to be continued. Don’t hesitate to contact us at glenn@alvinne.be if you have any more questions! 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cher(e) futur Alvinne sympathisant,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’on peut vous annoncer le lancement d’un nouveau projet. Le but est de donner à nos meilleurs fans l’opportunité de recevoir nos bières spéciales et limitées en premier (max 400 l). En ce moment, beaucoup de ces bières sont déjà vendu en quelques heures sans que vous n’ailliez eu l’opportunité d’obtenir ces bouteilles. Comme vous le savez, nous produisons une centaine de bouteilles pour certaines bières.    

Voici des exemples pour expliquer le nombre limité de certaines bières: 

⁃                Certains ingrédients sont très rare (cerises de Schaarbeek, ...)
⁃                La méthode de production peut-être très intensive (ceuillette des fruits, ...)
⁃                Il est possible que nous créions un projet/test 
⁃                Certains tonneaux sont  difficiles à obtenir 
⁃                …  

Un concept simple et clair

Vous payez une somme de €100 (hors frais de port). En février-mars 2019, vous allez recevoir 3 litres de nos bières spéciales (9 bieres different, 33 cl).  Les bières seront exclusivement pour les membres. Si il y a des restes, ils seront servi ou vendu dans notre bar ‘De Proefloft’ après que tous les membres auront reçu leurs bières.   

Il est possible d'acheter plusieurs fellowship.

Les informations sur la récupération et le transport se trouvent sur "Shipping coast"

N’hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressés car les places sont très limitées. Les personnes qui auront prescrit cette année vont avoir la priorité pour devenir membre l’année d’après si le projet continuera.   N'hésitez pas de nous contacter sur glenn@alvinne.be si vous avez plus de questions.  

Afdrukken              info delivery & shippingcost

Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be